TKP HEADLINE


กระเป๋าเตยหนาม

กระเป๋าเตยหนาม


กระเป๋าเตยหนามเป็นการรวมกลุ่มแม่บ้านบ้านบาโง โดยมีนางสาวกาย๊ะ สี่สตางค์ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการผลักดันให้มีการสานกระเป๋าจากเตยหนามเพื่อหารายได้เสริมให้กับกลุ่ม จนได้มีโอกาสในการฝึกวิชาชีพระยะสั้นกับทางกศน.ซึ่งทาง กศน.ได้มาเปิดเรียนวิชาชีพจึงได้ฝึกฝน จนชำนาญและมีการเรียนรู้เพิ่มเติมจาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน อ่านเพิ่มเติม
ตะกร้าและกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก

 ตะกร้าและกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติกการจักสานเป็นการนำวัสดุขนาดเล็กและยาว มาขัด หรือสานกันจนเป็นชิ้นงาน เช่น เสื่อ หรือภาชนะอื่นๆ เช่น ตะกร้า เข่ง หรือของใช้อื่นๆ อ่านเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์เตยหนาม

 ผลิตภัณฑ์เตยหนาม


ในพื้นตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จะมีต้นเตยหนามที่ขึ้นอยู่ในธรรมชาติเป็นจำนวนมากมายผู้นำและสมาชิกในกลุ่มได้มองเห็นถึงประโยชน์วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ดดยนำวัสดุเหล่านั้นมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในครัวเรือน ในรูปแบบต่างๆ อ่านเพิ่มเติม

บึงจือแร

                                                                            บึงจือแร


จือแร เป็นภาษาพื้นเมือง ซึ่งแปลเป็น ภาษาไทยว่า ปากกว้าง ป่าดงดิบ หรือป่าเก่าแก่ จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุว่า เดิมพื้นที่ของหมู่บ้านเป็นป่าใหญ่ เป็นทางผ่านของช้าง และสัตว์ดุร้ายหลายชนิด ซึ่งผู้คนที่มาอยู่อาศัยที่นี่เรียกติดปากว่า " จือแร"  อ่านเพิ่มเติม
รำเซิ้งร่อนทอง

 รำเซิ้งร่อนทอง


รำเซิ้งร่อนทอง การแสดงของพี่น้องชาวอีสานที่ย้ายถิ่นฐานจากภาคอีสานมาตั้งรกรากในพื้นที่ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อ่านเพิ่มเติม


ล่องแก่ง ต.ภูเขาทอง


ล่องแก่ง ต.ภูเขาทอง

ล่องแก่ง ชมธรรมชาติ พร้อมความตื่นเต้น สนุกสนาน ชมวิถีชาวบ้าน การร่อนทองระหว่างเส้นทางการล่องแก่ง เริ่มต้นจากบ้านต้นทุเรียน –ฟาร์มตัวอย่างไอปาโจ อ่านเพิ่มเติม“การร่อนทอง”

 “การร่อนทอง”


การ “ร่อนทอง” ที่บ้านภูเขาทอง หลักๆ ก็จะเหมือนกับที่อื่นๆ คือจะมีการนำอุปกรณ์ร่อนทองที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่า “ชะเลียง” หรือ “เลียง” อ่านเพิ่มเติม


ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand