TKP HEADLINE

เทคนิคการถ่ายภาพดวงจันทร์ วัน Super full moon

ในคืนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตรงกับวันมาฆบูชา ดวงจันทร์เต็มดวงจะปรากฏในตำแหน่งใกล้โลกที่สุดในรอบปี หรือที่เรียกว่า ซูเปอร์ฟูลมูน (Super Full Moon) ที่ระยะห่างประมาณ 356,836 กิโลเมตร หากเปรียบเทียบกับดวงจันทร์เต็มดวงช่วงเวลาปกติ จะมีขนาดใหญ่กว่า 7% และสว่างกว่า 16% สังเกตได้ด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลา 18:11 น. เป็นต้นไป คอลัมน์เลยขอพูดเรื่องการถ่ายภาพดวงจันทร์ในช่วปรากฏการณ์ ซูเปอร์ฟูลมูน กันหน่อย!

อ่านเพิ่มเติ่ม

ค่ายสร้างหนังวิทย์สั้น ๆ เพื่อชุมชน


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสร่วมกับกลุ่มหัวใจเดียวกัน จัดกิจกรรมค่าย ๓ ศิลป์ (ผลิตหนังสั้น) ในโครงการพัฒนาคุณภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อตามรอยพระอัจฉริยะภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีผู้สนใจเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ จำนวน 50 คน กิจกรรมมีการบรรยายความรู้เบื้องต้นทั้ง ๓ ศิลป์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ TKP และการบริหารจัดการ Account เรียนรู้


ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ TKP และการบริหารจัดการ Account เรียนรู้
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ Big Data
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ  สำนักงาน กศนจังหวัดนราธิวาส

TKP เป็นเว็บประเภท Web Portal ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล (กลุ่มเนื้อหาต่าง ๆ) จาก Sites ในเครือข่าย ของจังหวัดต่าง ๆ อาทิ Sites ของ กศน.ตำบล, Sites ของห้องสมุดประชาชนฯ ที่มีอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ ส่วนนี้เป็น ส่วนที่ Admin หรือผู้ได้รับมอบหมาย ดำเนินการคัดเลือก และตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องของเนื้อหา จาก Sites ตำบล ตามบัญชีรายชื่อผ่านรายการแจ้งความเคลื่อนไหว นำเข้าสู่ระบบ TKP ตรงตามหมวดหมู่ ของ เนื้อหาที่ถูกกำหนดไว้

อ่านเพิ่มเติม...คลิ๊กที่นี่

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand