TKP HEADLINE

หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ

 


เริ่มแรกจากหมู่ ๓ บ้านปะลุรู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบในปีพ.ศ.๒๕๕๖ทางพัฒนากรอำเภอสุไหงปาดีได้เข้าไปพูดคุยปรึกษาหารือแนะนำให้ความรู้ เกี่ยวกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อนาไปพัฒนาชุมชนและชาวบ้านในชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย สู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ ของชาวบ้านในชุมชนเพื่อนาไปใช้ในชีวติประจำวันได้ อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand