TKP HEADLINE

Pla + som ปลาส้มบ้านกาวะกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านบือแนยามู

ตำบลกาวะ เป็นตำบลหนึ่งใน 6 ตำบลของอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส อยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดีทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณติดแนวเขตวนอุทยานบูโด-สุไหงปาดี ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงมีลักษณะพื้นที่เป็นป่าเขา โดยประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก ทำสวนทำไร่ อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทำสวนผลไม้ ทำให้มีการรวมกลุ่มทำการแปรรูปสัตว์น้ำเป็นปลาส้ม ปลาเส้น ปลาแดดเดียว สามารถสร้างรายได้ในชุมชนและครอบครัว อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand