TKP HEADLINE

ส้มแขกแช่อิ่ม ของดีกาลิซา

 


ส้มแขกแช่อิ่ม ตรา กาซี่(garcy) เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส้มแขกแปรรูปตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ผลส้มแขกเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเฉพาะภาคใต้โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นผลไม้เก่าแก่อยู่คู่กับผู้คนในชุมชนมายาวนาน ทุกครัวเรือนต้องมีเพื่อการปรุงอาหาร ส้มแขกเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว โดยส่วนใหญ่จะตากแห้งแล้วใช้ในการปรุงรสอาหารให้ความเปรี้ยวและดับความคาว ส้มแขกมีสรรพคุณทางยามากมาย อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand